Chu kỳ của tóc


Vòng đời của tóc 

vong doi cua toc
Tóc có chu kỳ tăng trưởng và nghỉ ngơi. Quá trình bình thường của chu kỳ sống tóc được gọi là sự đổi mới tóc. Tóc rụng trung bình hàng ngày là 60 - 80 sợi, vào mùa xuân và mùa thu này có thể rụng lên đến khoảng 100 sợi tóc mỗi ngày.

Khoảng 80,000-140,000 sợi tóc trên đầu. 90% số tóc đó đang trong giai đoạn tăng trưởng, 1 - 3 % đang trong giai đoạn chuyển tiếp và 12 - 18 % đang trong giai đoạn còn lại. Sự phát triển của tóc phụ thuộc vào gen và nội tiết tố. Tóc trên đầu thường phát triển nhanh hơn nhiều so với lông trên các bộ phận khác của cơ thể. Điều này là do tế bào tóc trong đầu là phát triển chủ động. Tốc độ tăng trưởng trung bình của một sợi tóc là 0,35 mm/ngày.

1. Giai đoạn Anagen (giai đoạn đầu của chu trình tóc hay giai đoạn phát triển chủ động)

Trong giai đoạn này các nang lông tạo ra một mái tóc, tóc đang trong giai đoạn phát triển tích cực chủ động. Tốc độ tăng trưởng của tóc giai đoạn Anagen là xấp xỉ 1 cm/tháng. Điều này có nghĩa 80.000 sợi tóc trên đầu phát triển 25-30 mét tóc hàng ngày hoặc gần như 800 mét trong một tháng. Khoảng 90% tóc trên đầu là trong giai đoạn Anagen. Thời gian của giai đoạn Anagen là 2-6 năm. Nếu khung tóc bị thiệt hại nhẹ trong giai đoạn Anagen, tóc sẽ chuyển sớm từ giai đoạn tăng trưởng sang giai đoạn tạm thời, qua đó rút ngắn chu kỳ sống của tóc.

2. Giai đoạn Catagen (giai đoạn chuyển tiếp)

Trong vòng một hoặc hai tuần sau giai đoạn tăng trưởng có sự thay đổi của các quá trình trong các nang tóc. Khung tóc thoái hóa, bên ngoài của nang nhú lên tạo thành một cột biểu mô. Cột biểu mô này bao quanh các gốc tóc và từ từ đẩy nó về phía bề mặt của da.

3. Giai đoạn Telogen (giai đoạn nghỉ ngơi)

Một tập hợp các tế bào sừng hoàn toàn hình thành ở dưới cùng của sợi tóc. Tập hợp này này tăng lên trong ống nang cho đến khi nó ở ngay bên dưới nơi tuyến bã nhờn gặp các sợi tóc. Trong vòng 2-4 tháng chân tóc ngày càng mỏng hơn và mỏng hơn dưới sự kìm kẹp của tập hợp tế bào sừng trong ống nang ngày càng lỏng lẻo. Tóc telogen rời khỏi da đầu hoặc hoặc thông qua các hoạt động như gội đầu, chải tóc, hoặc nó được đẩy ra khỏi ống nang bởi những sợi tóc mới của chu kỳ tiếp theo. Trong giai đoạn nghỉ ngơi thân tóc đã hoàn toàn bị sừng hóa, vậy nên được mô tả là "giai đoạn nghỉ ngơi". Với sự giúp đỡ của một cuộc điều tra tóc bằng ánh sáng hiển vi, các trichogram ( Tricho chu trình quét), có thể để xác định có bao nhiêu sợi tóc ở giai đoạn Anagen, catagen và telogen. Các trichogram cung cấp thông tin có giá trị về quá trình vòng đời tóc. Một chu kỳ sống của tóc tốc độ bình thường do đó có thể được phân biệt nhanh hơn.Comments